Jul o aug 2011 121

Om Finkarudds Camping

Någon gång mellan 1948 och 1949 blev Finkarudd den första tältcampingen på Gålö. Det var Idrottsförvaltningen som hade ansvaret för området. 1958 byggde Idrottsförvaltningen stugorna som fortfarande finns kvar vid Badhusviken till uthyrning genom Gålö Skärgårdskrog.

 

Den första husvagnen kom till campingen någon gång under 1960 - 1961. Idag finns det 98 st husvagnar.

Under andra världskriget byggdes restaurangbyggnaden (Gålö Skärgårdskrog) och garaget som ligger strax innan den stora inhägnade p-platsen som tillhör båtklubben. Nuvarande restaurang var personalmatsal och garaget var serviceplats för Catalinaplanen som landade i Badhusviken. På Hundön finns fortfarande spår kvar av betongfundamenten som kanonerna stod på. I det smala sundet in Badhusviken stod en flygfyr.

Finkarudds Campingförening bildades 1977 och 1992 lämnade Idrottsförvaltningen över marken till Din Skärgård som ansvarade för marken fram till 1996 då Din skärgård skänkte marken till Skärgårsdsstiftelsen.

Länsstyrelsen beslutade den 26 januari 2006 att bilda Gålö naturreservat.