Jul o aug 2011 121

ANTAL I KÖN
Just nu är det 28 i kön till plats hos oss.

KÖPLATS TILL FINKARUDDS CAMPINGFÖRENING

Om man är intresserad av att ställa sig i kö för att få en plats till Finkarudds Camping så fyller man i nedanstående formulär. Efter att du fyllt i och skickat iväg uppgifterna kommer du få en faktura på 500 kronor inkl moms i ansökningsavgift, därefter 500 kronor inkl moms per år så länge man står i kön.
OBS, detta gäller endast husvagnar. Föreningen har dock fyra platser som kan långtidshyras och där kan även husbil stå.  

Fält markerade med * är obligatorisk och måste fyllas i. Dina uppgifter hanteras endast internt inom föreningen. Efter att plats erhållits på campingen övergår uppgifterna att vara i medlemsregistret. Inga uppgifter säljes eller överlåtes till annan part. Du kan när som begära utdrag ur registret.

Styrelsen har vid styrelsemöte den 7 maj 2022 beslutat att inhämta kreditupplysning på sökande till Finkarudds Campingförening  om man tackar ja till en plats .. Informationen  innefattar personens grunduppgifter, kontaktuppgifter, F-skatt, moms, arbetsgivaravgifter, skuldsaldo hos kronofogden samt utmätningsförsök och återtagningsmål. Styrelsen kan avslå ansökan att ställa sig i kön utifrån de uppgifter som framkommer i kreditupplysningen.

När du har blivit tilldelad en plats på Finkarudds Camping skall du inom 14 dagar lämna ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget får ej vara mer än ett (1) år. Utdraget skall lämnas i det slutna kuvert som kom från polisen. I samband med tilldelningen av plats så får du reda på var och när du kan lämna utdraget.