Jul o aug 2011 121
loading...

Vill du se bilderna i ett lugnare tempo, klicka här

Välkommen till Finkarudds Campingförening. Här finner du information om lediga platser, nyheter och bilder på den vackra miljö som Stockholms skärgårds utkanter bjuder oss medlemmar i föreningen. Finkarudds Campingförening är en helt opolitisk förening och svarar för driften av Finkarudds camping enligt arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen.

Läs mer här

KRÄFTSKIVA 10 AUGUSTI 2019
KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 

Informationsmötemöte

10 augusti 2019 klockan 11.00

Information från styrelsen och frågestund. En något mer detaljerad agenda kommer att presenteras inom kort. Efter styrelsens information är det därefter öppet för frågor. Har man förhinder att närvara så kommer minnesanteckningar att finnas på hemsidan och för de som inte har dator eller Internet skickas anteckningarna till hemadress. Kommer även att anslås på anslagstavlan vid infarten samt vid infarten till Ängen.

Ny rutin för inbetalning av fakturor från Finkarudds Campingförening
Klicka här för att läsa mer

Vad är du bra på – vad jobbar du med – vad kan du bidra med samt namnlista.

Föreningen är beroende av yrkesfolk inom olika kategorier eller personer som är händiga. Ju fler vi är som kan bidra med att hjälpa till är bra, dels håller vi nere kostnaderna samt en avlastning till vår servicegrupp.
Klicka här för att läsa vidare

Vill du ställa dig i kö för en plats hos oss, just nu 49 i kön. klicka här
 

En hjärtdefibrillator finns på campingen. Defibrillatorn finns inne i dusch & diskhuset.

Senaste el avläsningarna
23 juni 2019

Bilder från vår vackra camping tagna av Kjell Stääv. Se bilderna här

Besök oss här Besök oss här