Jul o aug 2011 121

Förnyat kontrakt Skärgårdsstiftelsen

Ordförande Tommy Grönros kommer att träffa Skärgårdsstiftelsen den 10 mars för att förhandla om det nya arrendeavtalet. Avtalet är också överklagat till Hyresnämnden.
läs mer på medlemssidan

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter