Jul o aug 2011 121

Ny länk på länk sidan upplagd

Stegsholms Gård. På gården bor och verkar familjen Borg, vi bor mitt i ett naturreservat, ett småskuret landskap med många vackra ekhagar och sällsynta blommor. Vår huvudsakliga sysselsättnig är jordbruket, men vi är mångsysslare med fler strängar på vår lyra. http://www.stegsholmsgard.se/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter